Pressrealise
 

 

Billerud Karsborg AB Ny Huvudsponsor 2005 

   

 

Billerud blir ny huvudsponsor under säsongen 2005.


Billerud Karlsborg AB och Niklas Granström Racing har i dagarna skrivit ett sponsor/samarbetsavtal som sträcker sig över 2005. Billeruds logotype kommer att marknadsföras på såväl buss samt motorcykel och tävlingsutrustning. Niklas Granström Racings uppgift blir att sprida och öka den allmänna igenkännelsen av Billeruds loggotype och dess förknippelse till Karlsborg, Kalix runt om i Sverige samt övriga Europa. Samtidigt som det ska ge alla anställda på Billerud ett gemensamt engagemang i Niklas Granströms framgångar ute på banorna.

Billerud Karlsborg AB är östra Norrbottens största industri och en av Europas ledande leverantörer av vitt säckpapper, Billerud Karlsborg, som är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, FSC och PEFC, har 475 anställda och omsättningen är ca 1,5 miljarder kr per år. Billerud Karlsborg tillverkar vitt kraftpapper och vit långfibrig massa för avsalu och i en särskild maskin bestryks kraftpapper och liner.

Massan används bland annat till skriv- och tryckpapper, hygienpapper samt till specialpapper för affischer och etiketter.

Pappret används bland annat till olika typer av säckar, bärkassar, socker- och mjölpåsar och till omslag för kopieringspapper.

De senaste årens produktionshöjande investeringar har gett en mycket bra effekt med många nya produktionsrekord under år 2004. Nu går Billerud vidare med fler investeringar, den här gången inom energiområdet. Inom de närmaste åren investeras 270 miljoner kr i en ny turbin och ombyggnation av barkpannan. Investeringarna innebär bland annat att Billerud Karlsborg fördubblar sin egen tillverkning av el samt kraftigt minskar deras beroende av eldningsolja.

Affärsidé

Karlsborgs bruk skall vara bästa val för krävande kunders behov av vitt säck-och kraftpapper samt vit cellulosa. Våra produkter skall framställas av kunniga medarbetare i kostnadseffektiva och ekologiskt anpassade processer.

För mer information se på: www.billerud.se... / #27 Niklas Granström